הפריקסה של חיימיקו, הלא הוא חיים רופא, ידוע היטב בעירנו , אזורנו ובכלל בארצנו, אחרי שביקרה שם לא מזמן מירי רגב, הגיע זמנה של אורנה דץ להגיע ולטעות מהמטוגן המטריף הזה..

אורנה דץ וחיים רופא