33 שנה אחרי שהוקם בהוד השרון, קיבל מפעל סנו בהוד השרון הודעה מפתיעה מעיריית הוד השרון, שעל-פיה, רשיונות העסק שניתנו למפעל לצמיתות — בטלים. זאת בטענה, כי במקום קיימים חריגות בנייה, וכי החברה החליטה באחרונה להפסיק את פעילות המפעל לייצור חיתולים חד-פעמיים, ובמקומו פועל מפעל לייצור נייר טואלט — שרשיון העסק אינו תקף כלפיו.

 סנו על החולצה של הוד השרון בכדורסל. תם עידן? | צילום: עמי עוואד, מכבי הוד השרון

בעתירה נגד העירייה, שהוגשה באחרונה על ידי החברה לבית המשפט המחוזי מרכז, בדרישה לבטל את החלטת העירייה, נטען, כי אמנם החברה זומנה לשימוע במשרדי העירייה, אך מדובר ב"שימוע למראית עין בלבד", וכי בעירייה אף סירבו לבקשתה לקבל את המסמכים הרלוונטיים טרם קיום השימוע, בטענה כי "אין מקום להיעתר לדרישתכם".

השימוע התקיים בתאריך 25/4/18 במשרדי העירייה, כאשר עו"ד רן מוסרי, המייצג את סנו, אמר:

"הבקשה להיתר הוגשה, קודמה, שולמו האגרות, ובסופו של דבר נתקעה, כי לא התקבל אישור של המינהל (רשות מקרקעי ישראל). המטרה שלנו היא לא להתנצח. אנשים בסנו באים לעבוד ולא לריב. הדרך הנכונה היא דרך פשרה והידברות. סנו מונה היום כ-2,000 עובדים, עם משפחות, ולא נרצה לפגוע בהם. אנחנו רוצים לשתף פעולה ולראות איך מסדרים את העניין. המפעל פועל עשרות שנים ויש לו כל האישורים הדרושים - כיבוי אש, איכות הסביבה וכל האישורים הנדרשים. הליך של שלילת רשיון עסק וסגירת עסק הוא לא מידתי ולא זהיר".

למרות זאת, ד"ר חני כהן, מנהלת מחלקת רישוי העסקים בעירייה, קבעה:

"מצאתי כי במקרקעין קיימות חריגות בנייה, שטרם סולקו, או שהוצא לגביהן היתר בנייה. לכן, ועל פי תקנות רישוי עסקים, הרשיונות אשר ניתנו מיום 06/06/85 למפעל ליטופים, ומיום 22/04/87 למחסן למוצרים מוגמרים - בטלים... בתאריך 06/12/2012 נערכה פגישה בעיריית הוד השרון, ובה נדונו בין היתר חריגות הבנייה במקרקעין. סוכם, כי סנו תפעל באמצעות אדריכל לטיפול בחריגות אלה. עד ליום כתיבת החלטה זו, לא התקבל היתר ולא הוסדרו חריגות הבנייה, כפי שהוסכם". לסיכום כתבה כהן, שהיא "תשקול בחיוב מתן ארכה להסדרת ההיתר במקרקעין עד ליום 16/09/18".

 

עסק משפחתי

את מפעל סנו הקים לפני יותר מ-50 שנה ברונו לנדסברג ז"ל, באולם קטן ברחוב לבנדה בתל אביב. ההתחלה כללה שלושה פועלים בלבד, שייצרו את שני המוצרים הראשונים של החברה: כדורי נפטלין נגד עש, ומוצר לניקוי אסלות, שקיבל את השם "סנו" - שמשמעו "נקי" בלטינית. השם הקליט הפך בהמשך למותג שמלווה את כל מוצרי החברה. 

אל רחוב החרש 15, באזור התעשייה נווה נאמן שבהוד השרון, הגיעה החברה כבר לפני יותר מ-30 שנה, והיום היא מייצרת כ-500 מוצרים שונים: ממוצרי כביסה, ניקיון והגיינה, ועד מוצרים לטיפוח הבית, מוצרי נייר וקוטלי חרקים. לפני כשנה נפטר המייסד של החברה, ומי שפרש קודם לכן מתפקידו כמנכ"ל, ברונו לנדסברג. מי שהחליף אותו בתפקיד הוא בנו אלכס, שגם שני ילדיו עובדים בעסק המשפחתי שהקים הסב.

במסגרת העתירה שהוגשה נגד החלטת העירייה לבטל את רשיון העסק של החברה, נכתב, כי מדובר ב"החלטה שגויה ובלתי-סבירה בעליל, אשר אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין והפסיקה".

 

מחלוקת משפטית

על פי העתירה שהוגשה לבית המשפט, הכל החל כבר בשנת 2012, אז ביקשה החברה להקים בשטח המפעל בהוד השרון מחסן לוגיסטי רובוטי מתקדם, כמו כן נאמר בעתירה:

"במשך שנים רבות, פעילותה של סנו במקרקעין נעשתה בלי כל הפרעה או טענה מצד העירייה, אז העלתה העירייה טענות לחריגות בנייה לכאורה... לסנו לא הובהרו הרקע והבסיס לטענות הללו, אולם, לנוכח העובדה שבאותה העת אדריכל מטעמה שקד על בקשת היתר להקמת מחסן לוגיסטי רובוטי מתקדם, אשר הקמתו תחייב ממילא הריסת חלק מהמבנים במקרקעין, הוסכם לבחון את הדברים".

לטענת החברה, הבקשה להיתר הבנייה למחסן הוגשה כבר בחודש פברואר 2015, ואושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בתנאי שיתקבל אישור של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). "במשך חודשים ארוכים פעלה סנו במרץ לקבלת אישור רמ"י, אולם חרף מאמציה, רמ"י סירבה ליתן אישורה לבקשה להיתר", והחברה נאלצה לוותר על הפרויקט, שבו השקיעה לטענתה מיליוני שקלים.

עוד נטען בעתירה, כי "בתחילת שנת 2018, נציגים של מחלקת רישוי עסקים פנו לנציגי סנו, בדרישה להוציא רשיונות עסק חדשים למפעל ולמחסן הלוגיסטי, בטענה כי רשיונות העסק לצמיתות שניתנו למפעל, בטלים".

בחברה התעקשו שרשיונות העסק שברשותם תקפים, אך שלושה חודשים לאחר מכן "הופתעה סנו לקבל הזמנה לשימוע לפני ביטול רשיון עסק", ולטענתה, סירובה של העירייה להעביר לידי החברה את המסמכים הרלוונטיים לפני קיום השימוע, "אינה עולה בקנה אחד עם זכות הטיעון והשימוע שיש לסנו, ודאי וודאי כאשר על הפרק עומדת סנקציה חמורה של ביטול רשיון עסק ופגיעה אנושה בחופש העיסוק של סנו".

עוד טוענים בסנו, כי היו מוכנים לקבל הנחיות מהעירייה להסדרת החריגות לכאורה, אך דבר לא השפיע על החלטת העירייה בדבר ביטול רשיון העסק, והיא "אף מתעלמת לחלוטין מהמעמד ומהחשיבות של רשיון עסק לצמיתות".

לדברי גורם בעירייה, מדובר במחלוקת משפטית גרידא, שיש להסדירה בבית המשפט. "זה מפעל חשוב מאוד וטוב לעיר", אומר סגן ראש העירייה, יגאל שמעון. "העירייה רק רוצה שיהיה רשיון עסק תקין, ואני אשמח מאוד אם בית המשפט יאשר לחברה את הרשיון, כי היא תורמת לעיר".

מעיריית הוד השרון נמסר: "מפעלי סנו עברו על חוקי הבנייה, וכל ניסיונות ההסדרה מול חברת סנו עלו בתוהו. החברה זומנה לשימוע לפני ביטול רישיון עסק, כדי שתוכל להציג את עמדתה בנוגע לפעילות הבלתי-חוקית, והעירייה אף נתנה לחברה ארכה לתיקון הליקויים. באם אלה לא יטופלו, ייפתח נגדם הליך משפטי כמתחייב בחוק".