תלמידות תיכון מוסינזון בהוד השרון הביאו גאווה גדולה לעיר לאור זכייתן בתואר הכרזה של השנה לאחר שנבחרו לייצג את הוד השרון בתחרות כרזות שיזם הפיקוח על מדעי החברה במשרד החינוך.

צילום: פרטי

הכרזה שעיצבו נבחרה מבין מאות כרזות מרחבי הארץ שעסקו בנושא השנתי הארצי שליווה את תכנית הלימודים של השנה החולפת "האחר ואני פסיפס ישראלי".

התלמידות ליבי וסרהולץ, עדן רוזנפלד, מאי עובדיה וכינר שן, תלמידות כיתה י"א מתיכון מוסינזון עיצבו את הכרזה שנשאה את הכותרת "ברוכים השווים" ותוצג בתערוכה וירטואלית באתר המפמ"ר.

בין הנימוקים לזכייתה של הכרזה צוין כי הכרזה מבטאת הלכה למעש את הרציונל העומד מאחורי התחרות שנועדה מצד אחד להוות דרך ללמידה משמעותית, יישומית ורלוונטית ומצד שני לקדם יחסי כבוד הדדי, היכרות והידברות בין המגזרים התרבותיים והאתניים הרבים המרכיבים את החברה הישראלית.