עיריית הוד השרון חונכת בימים אלו, בהובלת מחלקת תרבות אירועים ונוער, פרויקט עירוני ייחודי מסוגו ובמסגרתו הקמתה של תנועת ילדים עירונית, המהווה מסגרת חברתית קבועה, אשר תכלול פעילות חברתית- קהילתית ערכית לילדים מכיתה א'-ד'.

המד"צים שידריכו בתנועה

בבסיס הרעיון להקמת תנועת ילדים עירונית, ניצבת העובדה כי תנועות הנוער השונות הפועלות ברחבי ישראל פותחות שעריהם לפעילות תלמידים מכיתות ד' ומעלה ולצד זאת, קיים צורך עבוד ילדים מתחת לכיתה ד' בפעילות חברתית ערכית מודרכת אשר תיתן מענה מותאם לגילאים הצעירים.

תנועת הילדים עלמ"ה (עשיה, למידה, מנהיגות, הדרכה) תפעל לאורך השנה כולה כמסגרת עירונית, ברחבי העיר, אשר תעניק דגש חינוכי למעורבות ותרומה קהילתית, תוך יצירת חינוך חברתי ערכי משמעותי דרך החינוך הבלתי פורמאלי כהשלמה לחינוך הילדים במסגרת הפורמאלית.

הפעילות תתקיים ברשת החממות הפזורות ברחבי העיר ואת הפעילויות ידריכו בני נוער, בוגרי קורס המדצי"ם (מדריכים צעירים) של יחידת הנוער העירונית, אשר עברו במהלך השנה האחרונה הכשרה ייעודית לנושא זה. שמה של תנועת הנוער עלמ"ה והלוגו המוביל אותה הינם פרי יצירה משותפת עם בני הנוער, מדצי"ם השכבה בבוגרת תהל כהן, כליל אנגלשטיין ומור טפירו. 

לפרטים והרשמה לפעילות התנועה, מחלקת תרבות אירועים ונוער 09-7759615