הרב ראובן הילר. צילום: פרטי

לפני כשבועיים הכריז ארגון רבני 'צהר' מלחמה על הרבנות הראשית לישראל; הארגון בראשו עומד הרב דוד סתיו שהתמודד למשרת הרב הראשי לישראל והפסיד - הודיע על הקמת גוף כשרות אלטרנטיבי. 

במסמך שהפיץ הארגון הוא מונה את העקרונות עליהם מושתת גוף הכשרות החדש שהקים; שקיפות מלאה בנהלים ובסטנדרטים של הכשרות. הן כלפי הציבור והן כלפי בעלי העסקים, נהלים ברורים, ניתוק יחסי משגיח מושגח מבחינת תשלומים, גילוי הבנה לצרכים עסקיים וכלכליים שונים של העסקים, על מנת לאפשר שירות והשגחה טובים ככל האפשר. 

התגובות הנזעמות מצד רוב הרבנים במדינה, בהם גדולי הדור גם בציבור הדתי לאומי, לא איחרו להגיע. אבל מי שהפתיע השבוע היה הרב ראובן הילר, חבר של כבוד בארגון, שהתפטר ממנו בזעם השבוע.

"היותי חבר במועצת צוה"ר", אמר הרב הילר, "מחייבת אותי לפחות מהפן המוסרי לקחת אחריות על החלטות צוה"ר ועל מה שארגון חשוב זה משדר לציבור. הקמת גוף הכשרות של צוה"ר, שאין לי ספק שנעשה ממניעים חיוביים אך מנוגדים לחלוטין לתפיסת העולם שלי ביחס שאמור להיות

לגוף ציוני כצוה"ר כלפי הרבנות הראשית, לא מאפשר לי  להמשיך להיות חבר במועצת צוה"ר וגורם לי להודיע על פרישתי ממנו.

נושא זה מצטרף לנושא קודם בעת שהרב סתו החליט להיות שותף לבתי הדין שפועלים בניגוד לעמדת הרבנות הראשית, והעניין צויר בכל אמצעי התקשורת כעמדת רבני צוה"ר. גם אם הובהר אח"כ ע"י הרבנים הנ"ל שזוהי עמדה פרטית שלהם ושארגון צוה"ר עוד לא קבע עמדה בנושא זה, עצם המציאות שהעומדים בראש צוה"ר כן קבעו עמדה והצטרפו כשותפים פעילים בביה"ד הזה, גם היא הביאה אותי להחלטה לפרוש. 

להנהלת ולמועצת צוה"ר יש מיזמים נפלאים, רצון עז לתקן מה שנעשה בכלל ישראל וגם צדיקות אמיתית שבגללם הצטרפתי לארגון זה עם הקמתו,  אך משהו מאד יסודי בקו החינוכי שספגנו ממו"ר הרב צבי יהודה על כבודה של הרה"ר וחיזוקה נפגע מאד עם כניסתם של מנהיגי צוה"ר למיזם בתי הדין הפרטיים ועם הקמת גוף כשרות שיתחרה ברבנויות המקומיות.                

 אני מאד אשמח שהנהלת צוה"ר תתעשת ותשוב לקו של חיזוקה של הרבנות הראשית כפשוטו ולא דרך אתגרים שהיא מציבה בפניהם שכרגע פוגעים בה (למרות שמטרתם בסופו של דבר היא להועיל) וכן למערכת יחסים חיובית עם הרבנים הראשיים לישראל ואז בשמחה אשוב לפעילות בצוה"ר ובמועצת צוה"ר אך בינתיים אני פורש.

 אני שמח על מה שתרמתי ומודה על מה שארגון זה תרם לי ומאחל לכל חברי במועצת צוה"ר ובארגון רבני צוה"ר שיהיה שם שמים מתקדש ונאהב על ידיהם".