הצלחה מדהימה לסיור סליחות בירושלים השבוע, שיזמו המחלקה לתרבות תורנית בהוד השרון בראשות אופיר טואיל, עם תלמידי ביה"ס שילה. יותר מ 200 יצאו לירושלים. ישר כח לכל מי שדאג להצלחת הסיור למנהלת ביה"ס שילה סילבי וייסברט, לצוות מורי ביה"ס, לאילן שרעבי מנהל המחלקה לחינוך דתי להורים ותלמידי בית הספר.

סיור סליחות