יו"ר המועצה הדתית בהוד השרון, אבי בלושטיין, התארח השבוע במלון כינר בכנס ראשי מועצות דתיות יחד עם שר הדתות ח"כ דוד אזולאי. ולא סתם התארח אלא הנחה את הכנס בעצמו. ככה זה כשאתה מן הוותיקין המקדימין. 

אבי בלושטיין