בערב ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, זכה סגן ראש עיריית הוד השרון, חביבנו ויקר הפעלים, חיים שאבי בכתיבת אותיות בהכנסת ספר תורה של משפחת אברהם לבית הכנסת משכן רפאל בשכונת גיל עמל. תהא התורה הזו מגינה ומצילה. 

חיים שאבי