תלמידי תלמוד התורה "משיבת נפש" בהוד השרון סיימו השבוע את שנת הלימודים ויצאו לחופשת 'בין הזמנים'. טרם היצאה לחופשה התקיימה הגרלה בין ילדי החיידר במסגרת מבצע "מידות ומעשים טובים" הילדים המתוקים אספו מצוות וכרטיסים וזכו בפרסים יקרי ערך. תינוקות של בית רבן.


תלמידי "משיבת נפש"