להגדיל תורה ולהאדירה: הרב שמואל הולשטיין, רבו של בית הכנסת כיכר מגדיאל בהוד השרון וראש הגרעין התורני בהוד השרון, החל בשיעור חדש בתלמוד (גמרא) למתחילים בכל יום ראשון בשעה 20:30.

הרב שמואל הולשטיין

התלמוד הוא ליבת ארון הספרים היהודי. בו נפגשים ומותכים יחדיו מקרא, משנה, מדרשים קדומים ותורת אמוראי ארץ-ישראל ובבל, וממנו יסוד ופינה לכל הספרות המאוחרת לו – הלכתית ואגדית.

התלמוד כולל דרשות לפסוקי מקרא, ודיונים הלכתיים, תקנות משפטיות פרטניות והגות דתית נשגבה, ספורי חיים של חכמים ועצות בענייני מקח וממכר. ובצד אווירת כובד הראש האופפת אחדים מחלקיו, הוא גם מכיל טקסטים ששורר בהם: גם הומור עממי ואגדות שונות. 

צילום: פרטי