הישג: כרמית מדמון, מנהלת גן תאנה- חב"ד בהוד השרון זכתה בפרס החינוך המחוזי.

מקבלי הפרס

הפרס ניתן למנהלת על העשייה החינוכית המיטבית והשקעתה באיכות ההוראה והלמידה, קידום יוזמות ותכניות ייחודיות, טיפוח המנהיגות החינוכית ועל החדשנות הפדגוגית ברוח הלמידה המשמעותית. 

אופיר טואיל, מחזיק תיק החינוך הדתי בעיר: "לאחר עבודה יסודית במהלך השנה בפיתוח מערך החינוך הדתי בעיר, יש הצלחה לחינוך הדתי ופעם ראשונה בחמ"ד הוד השרון. ברכות לכרמית, לצוות המקצועי, עיריית הוד השרון, גני וביה"ס החמ"ד בעיר ולפיקוח החמ"ד של משרד החינוך".