השבוע חל יום ההילולה של הגאון המקובל הרב מרדכי אליהו זצ"ל ורבים עלו לקברו לקרוא תהילים. גם יו"ר המועצה הדתית הממונה בהוד השרון, אבי בלושטיין, העלה זכרונות ממפגשיו עם הרב כשכיהן כראשון לציון בזמן שהיה מנכ"ל משרד הדתות. 

צילום: פרטי