ולנו נאה ויאה לברך את התלמיד הנעים יהונתן ברבי מהוד השרון, שהגיע למצוות ועלה לספר התורה בבית הכנסת בכיכר מגדיאל, לחיי משפחתו קרוביו ומיודעיו. שטוב לבו, כך ברכוהו, יקרין על כל משפחתו. אמן ואמן.

יהונתן ברבי בעליה לתורה