מה קורה עם המקווה החדש שאמור להבנות ברחוב הנצח, ובעיקר מדוע העיריה גוררת רגליים בכל הקשור אליו? השאלות הללו עולות לנוכח התנהלותה של העירייה בסיפור הקפקאי שלפנינו.

מקווה סוקולובראשית הסיפור לפני כשש שנים. השטח עליו בנוי המקווה ברחוב סוקולוב שייך ליזם טל בנימיני. היזם מעוניין לבנות בשטח זה בנייני מגורים, וביקש מהמועצה הדתית להתפנות, תוך כמובן שיפוי עלות המקווה החדש שייבנה. העירייה מצאה מקום ברחוב הנצח דרך רחוב הנשיאים למקווה החדש. הושגו תקציבים לבניית המקווה: מיליון וחצי ממשרד הדתות, ועוד שני מיליון שקלים משיפוי של היזם, טל בנימיני. 3 וחצי מיליון שקלים הם סכום די נכבד לכל הדעות כדי לבנות מקווה חדש, והעירייה, לא אמורה לשאת בהוצאות של אגורה אחת.

אבל מה שהיה עניין של חודש-חודשיים נגרר, ללא שום סיבה נראית לעין או הגיונית, כבר 6 שנים תמימות!  

הרב ראובן הילר

הרב ראובן הילר, בין היתר, האחראי על המקוואות: "אני פשוט לא יודע מה קורה כאן? זה משהו לא מוסבר.. אני כבר מיואש לחלוטין וכמעט מרים ידיים. העירייה הקצתה קרקע לפי שש שנים.. יפה מאוד. השגנו תקצוב... מצוין. מה עוד צריך צריך כדי שהעיריה תתחיל סוף סוף לצאת למכרז לבניית המקווה? אולי יש דברים נסתרים שהעין לא רואה בעניין הזה. אינני יודע".

מה העירייה טוענת?

"היא לא טוענת דבר. היא אומרת ומבטיחה כל הזמן שמייד יוצאים לבנייה, ושום דבר. נפגשתי עם סגן ראש העירייה, יגאל שמעון, שהבטיח. נפגשנו עם מהנדסי העיר לדורותיהם, כל פעם אמרו לנו, חסר זה וחסר זה, עניינים פעוטים. השגנו להם הכול. והם מבטיחים 'הנה עכשיו בונים', ולא קורה שום דבר. רק לפני שלושה חודשים נפגשנו עם ראש העירייה חי אדיב שם סוכם כי הערייה תצא ביים הקרובים במכרז למציאת אדירכל לבנית המקווה. מאז, לא נעשה דבר. עכשיו, הם כבר לא עונים לנו להודעות. פשוט מתעלמים מאיתנו".

מעיריית הוד השרון לא התקבלה תגובה.