התוכנית הארצית לסיפוח שטחים חקלאיים מהמושבים גני עם, עדנים וירקונה, לצורך הקמת שכונה חדשה בהוד השרון, שתיקרא הוד הירקון ושתכלול אלפי יחידות דיור חדשות, מחלפים, כבישים ותשתיות על שטח של כ‑2.6 מיליון מ"ר, לא מפסיקה להסעיר את האיזור, ונראה שבשני הצדדים מביעים התנגדות נחרצת לתוכנית אותה מקדמת המדינה בימים אלה.

האיזור הזה לא צריך עוד 300-200 אלף יחידות דיור. דלג'ו | צילום: אביגיל עוזי

במועצה האיזורית דרום השרון, לה משתייכים שלושת המושבים, החליטו לצאת למאבק משולב בנושא, וכבר השבוע הכריזו על קיום כנס חירום. "במשפט אחד, אני יכולה להגיד — עד כאן, זהו", אומר ראש המועצה, ד"ר מוטי דלג'ו, המכהן בתפקידו זה 24 שנה ושהודיע רק לפני מספר חודשים כי לא יתמודד על כהונה נוספת.

"יש גבול גם לכל שיגעון. זה אחד האיזורים הכי צפופים במדינה, עם פקקים ועומס תחבורתי נוראיים. בכל נושא של תשתיות איזוריות ולאומיות, תמיד הייתי בין הדוחפים קדימה, אבל לא ראוי לפגוע בשטחי היישובים של עוטף הוד השרון וזה גם לא תואם את תוכנית המתאר של הוד השרון לשנת 2050".

ודלג'ו לא טועה. על פי תוכנית המתאר של הוד השרון, זו כוללת "את העיר בגבולותיה הנוכחיים, תוך קביעת עקרונות תכנוניים אשר יאפשרו את פיתוחה העתידי".

עוד נכתב בתוכנית, כי "הוד השרון היא בעלת השטחים הפתוחים הנרחבים ביותר באיזור השרון. כנגזרת מכך, היא כוללת בשטחה את עתודות הקרקע הגדולות ביותר לבנייה ולפיתוח באיזור. כמחצית משטחה המוניציפאלי (כ-20 אלף דונם) מיועד לתכנון ולפיתוח עתידי, בגבולות העיר".

"יש עשרות אלפי יחידות דיור בבנייה ושצפויות להיבנות בהוד השרון, ואין צורך להגדיל את שטחי העיר על חשבון ריאות ירוקות, שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים מדרום השרון", אומר דלג'ו. "ההתנגדות אפילות משרתת יותר את תושבי העיר, כי השטחים הפתוחים והירוקים הם גם לרווחתם".

התוכנית הזו מקודמת מספר שנים. למה עכשיו מקדמים אותה ביתר שאת?

"היום יש למדינה אינטרס לבנות בכל מקום, ולא משנה איפה".

יש לכך קשר אולי לעובדה שארבעה ראשי רשויות באזור — אתה, יהודה בן חמו, חי אדיב וזאב בילסקי עוזבים או עזבו כבר?

"אני שומע את זה בכל מקום. זה לא באמת מצב לא רגיל שארבעה ראשי רשויות מתחלפים. בחמש הקדנציות שלי הצלחתי לפעול מול מוסדות התכנון, בלי הרבה רעש וצלצולים, ולמנוע המון דברים שהיו יכולים לפגוע באיכות חיי התושבים. אני מקווה שנצליח בכך גם בעתיד".

אזרי (מימין), רופא (מרכז) וגונן (שמאל). מפגש פסגה | צילום: המטה של איציק אזרי

יש לכך סיכוי? הרי נשארו לך רק שלושה חודשים בתפקיד.

"אני חושב שכן. הרי המדינה גם רצתה לקדם הקמת עיר בכוכב יאיר-יגאל, ומנעתי את זה. רצו להקים נמל יבשתי באזור קיבוץ אייל, וגם את זה מנעתי, או שדה תעופה — דברים שחלקם הציבור אפילו לא יודע. אנחנו נלחמים ביוזמה. לא נאפשר לקדם שום תוכנית שאינה משרתת את האינטרסים של התושבים. אני מסתכל במבחן המועצה. ב-24 השנים שאני פה הצלחתי לשמור על שטחי כל היישובים".

מה בכוונתכם לעשות?

"במסגרת כנס החירום, אליו הוזמנו נציגי כל יישובי המועצה, אנחנו מתכוונים להקים צוות עבודה עם כל הנציגים, כדי שהדבר הזה לא יתקיים. אני מתכוון להגיע למשרדי ממשלה ולהחתים את התושבים. פניתי גם לראש עיריית הוד השרון, חי אדיב, וכתבתי לו שמומלץ לשמור על מערכת יחסים תקינה בין הרשויות, כי הניסיון מלמד ששיתוף פעולה עדיף על קרבות.

"גם סגנו, יגאל שמעון, הביע התנגדות נחרצת לתוכנית. האינטרס היום של התושבים באיזור זה לא להוסיף עוד 300-200 אלף יחידות דיור תוך עשור, אלא שלכל רשות עירונית יהיה פיתוח מבוקר תוך מתן רמת שירותים נאותה. המגלומניה הזו של המדינה עלולה להביא אסון על האיזור, ואני מקווה לרתום גם את תושבי הוד השרון למאבק. אני לא מבטיח מה אעשה, אני מקיים".