כביש 531. ארכיון (צילום: נתיבי ישראל)

"למעלה מ-2,000,000 שקלים עלה עד כה העיכוב שנוצר מצו המניעה שהוצא לפרויקט. ולכן הוחלט על הביטול - מתוך טובת הציבור בצמצום כספיו הנשרפים לשווא".

000,000,X? "אומדן הנזק הכלכלי של ביטול רמפת סוקולוב נאמד במיליוני שקלים וכוללים תכנון, הפקעות, התקשרות ומחויבות לקבלן, שמשמעותם פיצויים שהמדינה תדרש לשלם".

22 חלופות נבחנו על ידי ועדת התכנון המחוזית בטרם אושרה התכנית הנוכחית: "נתיבי ישראל לא תשקול תוואי חדש סובב יער אוסישקין, משום שכבר נבחנו שאר החלופות".

חורשת אוסישקין | צילום: יוגב עמרני

ב-2012 ניתן האישור העקרוני של פקיד היערות לתכנית ובין השאר לכריתת יער אוסישקין. באותה שנה גם החלו העבודות הראשונות ליצירת כביש 531.

ב-2015 אושר התוואי הנוכחי על ידי ועדת התכנון המחוזית.

במרץ 2018 החל לעבוד הקבלן על קטע התוואי במסגרתו אמורה להבנות רמפת סוקולוב. באפריל אושר צו מניעה זמני המונע את כריתת יער אוסישקין ואת העבודות במקום.

שאלה אחת אחרונה לסיום: לאור המחלוקת בין עיריות הוד השרון וכפר סבא בנושא הרמפה, האם נתיבי ישראל תאבק על הקמת הרמפה כנגד העתירה הכפר סבאית? "אין לנתיבי ישראל עניין מלבד טובת הציבור, ודאי שלא להכנס בין העיריות או אישים פוליטיים".

ובפינת ההיסטוריה: 170 עצי חורשת אוסישקין המיתולוגית עומדים על התוואי בו אמורה להבנות רמפת סוקולוב.

החורשה זכתה למעמד היסטורי ב-1917 כשנבנה בשטחה בית ספר ארעי עשוי סוכות ללימוד ילדיה המגורשים של תל אביב-יפו, שהוגלו בצו עותמאני בתקופת מלחמת העולם הראשונה. ב-1996 אירע במקום הרצח המזעזע של אסף שטיירמן בן ה-18 ז"ל.

יער אוסישקין (צילום: אסף פרידמן)

מעיריית כפר סבא נמסר: "עיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה בקידום עבודות התשתית של עורקי העיר הראשיים, תל חי וסוקולוב. על כן פועלת למציאת פתרון לתכנון ראוי תוך איזון בין הצורך התחבורתי לשמירה על ערכי הסביבה. עם זאת חשוב להדגיש כי הנושא נמצא בבירור משפטי אל מול כל הגורמים הרלוונטיים.

"בעקבות העתירה והצו הארעי שהגישה העירייה, כולל התייחסות לתהליכי תכנון שהתבצעו במהלך השנים ואחריות הרשויות. כתוצאה מפנייה דחופה של ראש העיר תואמה פגישה עם מנכ"לית משרד התחבורה והצוות המקצועי. העיריה תמשיך לפעול למען רווחת תושביה העיר ואיכות חייהם". 

מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "מעבר לנזקים הכלכליים אותם מציגה חברת נתיבי ישראל ישנם נזקים חברתיים חמורים הפוגעים מידי יום באלפים מתושבי האזור הנאלצים להמתין בפקקי התנועה ובאלפי מעסיקים במשק. עוד עולה כי ישנם נזקים בריאותיים הקשורים בפליטת מזהמים מרכבים העומדים בפקקים ממושכים. אנו מצפים כי חברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה יחדשו במהרה את העבודות הנדרשות למען תושבי האזור כולו וזאת בהתאם לתוכניות המאושרות עליהן חתמה גם עיריית כפר סבא לפני פחות משנה".