ועד הפעולה נגד תכנית המתאר בהוד השרון ממשיך בפעילות לעצירת תוכנית המתאר העירונית הר/2050 והחזרתה להליך מסודר של שיתוף ציבור. וועד הפעולה מגיש כעט עתירה מנהלית וגם בקשה לצו מניעה כדי לעצור את המשך ההליכים למתן תוקף לתוכנית.

צילום: פרטי

"ועד הפעולה מאמין שיש סיכוי גבוה לעצירת התוכנית, עכשיו שהדיונים עברו לבית משפט ויצאו מידי הועדות שנשלטות ע"י פוליטיקאים", נמסר מוועד הפעולה. "הליך אישור התוכנית בועדה המחוזית היה נגוע באי-סדרים רבים. הועדה התעלמה מכמעט 2000 התנגדויות שהוגשו ע"י תושבים וגם לא מינתה בודק שיבדוק מדוע יש התנגדות כה עזה לתוכנית. בנוסף הועדה המחוזית התעלמה מהמלצת הועדה המקומית לקבל את התנגדויות התושבים, ותוך פחות מחודש העבירה את התוכנית למתן תוקף – פרק זמן בלתי סביר לדיונים בתוכנית כל כך גדולה ומורכבת".

את העתירה והבקשה לצו מניעה יגיש עבור ועד הפעולה משרדה של עו"ד ענת בירן, תושבת העיר. כדי לממן את עבודת עורכי הדין פונה ועד הפעולה לתושבים לעזרה ומבקש שיכנסו לדףhttps://lp.vp4.me/g4wt  ויתרמו, כל אחד כפי יכולתו, למימון הפעילות.