המועצה האזורית דרום השרון מגבשת תוכנית מתאר, עקב כוונת הערים השכנות לנגוס ולספח שטחים מתחומה. התוכנית, על פי אתר המועצה, עונה על הצורך לשמור על המרחב הכפרי והחקלאי ובמקביל, לפתח את היישובים.

בניין המועצה. צילום: קובי וולף

המועצה משתרעת על שטח כולל של כ-95 אלף דונם, גובלת עם 22 רשויות מקומיות ובתחומה 31 יישובים, מהם 20 מושבים וכפרים, שבעה קיבוצים, שלושה יישובים קהילתיים ומרכז חינוכי-אוניברסיטאי "בית ברל".

בעבר כבר הועברו שטחים מהמועצה לטובת הפיתוח העירוני של כוכב יאיר-צור יגאל, כפר סבא, ראש העין, גני תקווה, סביון ואלעד. גם בימים אלה נידונות מספר תוכניות שעלולות לגרוע משטחי המועצה: כמו למשל מתחם סירקין, בו מתוכננים לקום שני פרויקטים של בנייה בשטח כולל של 3,000 דונם, על שטחי העיר פתח תקוה, המחנה הצבאי סירקין העתיד להתפנות, ועל שטחי המועצה ביישובים עינת, גבעת השלושה וכפר סירקין.

גם ביישוב מגשימים מקודמת תוכנית בשטח של 800 דונם שמיועדת למגורים, לתעשייה וכן להקמת מרכז תחזוקה ותפעול לקו הסגול של הרכבת הקלה.

מתחם רעננה, כפר סבא, צופית, ניר אליהו וגן חיים נמצא גם הוא על הכוונת, בעקבות תוכנית להקמת שכונת מגורים עירונית על שטח כולל של 1,000 דונם בשטחי צופית. כמו כן, בכוכב יאיר-צור יגאל מקודמת תוכנית לשכונת מגורים חדשה בשטח כולל של 4,000 דונם. על פי התכנון, הפיתוח ינגוס בשטחי המועצה בין צור נתן לקיבוץ אייל.

המטרות החברתיות של תוכנית המתאר, כך על פי אתר המועצה, הן גידול דמוגרפי מאוזן, חיזוק חיי הקהילה ביישובים ובמועצה, מתן שירותים איכותיים לכל האוכלוסיות והגדלת השוויון בין היישובים והקהילות.

מבחינה כלכלית, מטרות המועצה הן חיזוק החקלאות, פיתוח תיירות כפרית-חקלאית וטיפוח תעשייה ושירותים עסקיים במרכזי תעסוקה. על פי התוכנית שמופיעה באתר, תשמור המועצה על המבנה הפיזי של השטחים הפתוחים ותטפח אותם בצורה כזו שהם יונגשו לציבור.

בנוסף, הוכנה תוכנית מתאר לרמות השבים, המהווה בסיס לקידום ולחיזוק הכפר, כאשר שנת היעד היא 2033. התוכנית שואפת לשמור על האופי הכפרי של המקום. מטרת התוכנית היא לשמר את המרקם הכפרי ההיסטורי, להגדיר מספר יחידות דיור חדשות, תוך שמירה על הקהילתיות (לא יותר מ-800 יחידות דיור), הרחבת הבסיס הכלכלי של היישוב ושמירת האוטונומיה היישובית.

מהמועצה האזורית דרום השרון נמסר, כי "קידום והכנת תוכנית מתאר כוללנית למועצה נובע מהרצון לעגן בכלים תכנוניים את חזון המועצה. הכנת התוכנית מעניקה עצמאות תכנונית לוועדה המקומית בקידום תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטות ליישובי המועצה. תוכנית המתאר מאפשרת הגנה תכנונית מירבית למרחב הכפרי והחקלאי ולשטחים הפתוחים".

על פי המועצה, "דרום השרון מצויה בלב אזור הביקוש של מדינת ישראל ויישוביה ושטחיה נחשקים במיוחד. לחצי הנדל"ן, העיור והפיתוח של הרשויות בהן גובלת המועצה, מחייבים אותנו בקיום דיאלוג מתמיד עם הרשויות הגובלות בנו, לצורך הגעה להסכמות במקום בו קיים צורך אמיתי בהעברת שטחים ומאידך, קיום מאבק נגד סיפוח שטחים או הקמת תשתיות, כאשר אלו אינם מידתיים ונחוצים בנסיבות העניין".