תחנת כח. צילום המחשה

עיריית כפר סבא פנתה לוועדה לתשתיות לאומיות במנהל התכנון בבקשה לקבל את כלל המידע והפרטים על התקשורת של הוועדה לתשתיות לאומיות עם חברת ריינדיר אנרגיה בע"מ ובעלי המניות בה בשלוש השנים האחרונות, אשר למיטב הידיעה חברת "סימנס" העולמית היא חלק מהותי מתוכם בשרשור תאגידי כזה או אחר.

יצוין כי רק בחודש נובמבר האחרון, במסגרת הפרשה הידועה כ"פרשת סימנס - השוחד בחברת החשמל", גזר  בית המשפט המחוזי בתל אביב את דינה של סימנס ישראל בע"מ, חברה ישראלית בשליטת הקונצרן הבינלאומי SIEMENS AG, בגין הרשעתה, ע"פ הודאתה במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע.

דרישת העירייה מגיעה במסגרת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998,  וכוללת: פרוטוקולים של דיונים, תכניות שהוגשו, התכתבויות, חוות דעה וכל מידע אחר מצולם, כתוב וממוחשב.

לטענת העירייה, בחירת תא השטח במפגש השלום להקמת תחנת הכוח היא תמוהה ומעלה תהיות רבות. ראשית, מדובר על תא שטח בעל ייעוד חקלאי. כמו כן, סקירת החלופות לבחירת השטח של חברת ריינדיר חסרה ולא ממצה, כאשר לטענת העירייה חלופות ראויות שנסקרו נזנחו במסגרת טענה שטחית של "ישימות קניינית", הפוסלת קרקעות אחרות מתוקף עלותן. על פניו נראה כי משמעותו של סעיף זה, הלכה למעשה, הוא הגדלת הרווחיות לחברה הפרטית על חשבון אינטרסים ציבוריים ראשונים במעלה.

עוד טוענת העירייה כי גם מעורבותה העקיפה והסמויה של חברת סימנס דרך חברת "ריינדיר אנרגיה בע"מ", שהינה חברה חדשה יחסית הממקדת את פעילותה בהקמת תחנת הכוח במפגש השלום, אינה מניחה את הדעת ומעלה מספר סימני שאלה.