הנהגת הורי גני הילדים בהוד השרון העבירה אתמול מכתב להורים תושבי שכונת מתחם 1200 לילדים שצפויים לעלות לכיתה א' בשנה הבאה וביקשה להתייעץ איתם לגבי מחסור הכיתות הצפוי בבית ספר מנחם בגין השכונתי. מאחר ובגני הילדים יש כיום 154 ילדים ויש שני בניינים נוספים בשכונה המיועדים לאכלוס, מספר הילדים מצריך 5 כיתות א' לפחות.

בית ספר ע"ש מנחם בגין

בפני ההורים הוצגו שני אפשרויות: או לבטל בבית הספר בגין את חדרי הסטודיו וההעשרה על מנת לעשות מהם כיתות, או להעביר את הילדים לבית ספר הירוק שנמצא מחוץ לשכונה, לפחות עד שבית הספר החדש ברחוב נחשון יהיה מוכן לקליטת תלמידים. כעת מבקשת הנהגת ההורים לשקול את האפשרויות ולבחור באפשרות העדיפה עליהם.

הורים כועסים: "מדובר בביזיון", אומרת אמא תושבת השכונה. "אני צריכה לבחור בין האפשרות לצופף את הילדה שלי כמו סרדין לבין האפשרות להפריד בינה לבין אחיה הגדול וכך להעמיס על שגרת החיים שלי. איפה ההיגיון? איפה העירייה שתדאג לרווחת התושבים?".

בעיניי הורים רבים מדובר במצוקה שקיימת כבר בשנתיים האחרונות ולכן כל פתרון שיגיע על ידי העירייה יגיע או באיחור או שלא יהיה פתרון מיטבי. הפעיל עו"ד רני אהרון כהן פנה זה מכבר לאגף החינוך והציג את הנתונים המראים על גידול בכמות הילדים בעוד בית הספר מלא עד אפס מקום. " לצערי הרב הבעיה ומצוקת המיקום  מוכרת והייתה  צפויה כאשר מזה שנתיים אנחנו חוזרים ומתריעים בכתב ובע"פ  כי קיימת מצוקת מיקום ויש לפעול לאלתר למציאת פתרונות.

עו"ד רני אהרון כהן

"לצערי, בהנהלת העירייה בחרו  'למרוח  אותנו' ולטעון כי הנושא בטיפול. כל טיפול שייושם היום יהיה באיחור. לכל הפחות אני מצפה כי בפתרונות שהעירייה תיישם תהא ראיה של טובת ילדי המתחם והילדים שילמדו בבית הספר בגין לא  רק בשנה הקרבה אלא למשך 6 שנים קדימה. אני לא רואה הגיון בהמשך שיבוץ 5 כיתות בשכבה מה שעלול לסתום כניסה עתידית של בה"ס, שיהיו בו שכבות גדולות, ללא יכולת קליטה שנים קדימה ובצורה שתפגע בילדינו.

"בין הפתרונות שאני רואה  הייתי מציע לבנות לאלתר  אולם ספורט בצמידות לבית הספר עם גשר עילי ובאופן שיאפשר הסבת כיתת הסטודיו לשתי כיתות לאחר השלמתו, וכן בניית גשר עילי מעל ציר סוקולוב הסואן באופן שיאפשר גישה בטוחה לביה"ס החדש שיבנה לצד בה"ס הירוק. לעתיד נכון יהיה שהאגפים בעירייה יפעלו לתכנון נכון ותואם למציאות בשטח ולא לחיפוש פתרונות בדיעבד". 

מעיריית הוד השרון טרם נמסרה תגובה.