מדוע משפצים את ספריית יד לבנים ברחוב השחר וזאת לאחר חצי שנה בלבד מאז הסתיים השיפוץ המאסיבי שנערך למעלה משנה?

ספריית יד לבנים

הסיבה נחשפת: הקבלן העבודות של העירייה לא הצליח להתגבר על בעיית הרטיבות בגג המבנה ונדרש לחזור ולתקן. על פי גורמי העירייה, הקבלן לא יקבל תקציב תיקונים נוסף מעבר לתקציב שכבר אושר בגובה 4.5 מיליון שקל.

עובד מחלקת ההנדסה בעירייה אשר מנהלת את העבודות חושף כי השיפוץ לא היה מיטבי: "העבודות החלו לפני שנה וחצי. הספריה הייתה בשיפוצים במשך שנה. רוב השיפוץ כבר הסתיים. לאחרונה גילו שיש עדיין דליפה בגג ובעיות באיטום שיוצרת רטיבות בקירות ודליפת מים, בעיקר מי גשם. בעקבות כך דרשנו שהקבלן יסיים את העבודה שהתחיל מכיוון שלא נגמרה בעיית הרטיבות. לאחר כל עבודה קבלנית המבוצעת בעיר מקיימת העירייה בדיקות מעמיקות באשר לטיב העבודה, טרם החתימה על אישור קבלת העבודה בסיום עבודת הקבלן.

צילום: פרטי

מי משלם על התיקונים?

"הקבלן לא קיבל אישור על העבודה הראשונית ולכן לא קיבל תשלום נוסף על התיקונים. דרשנו שהקבלן ישנה את הטיח וזאת על חשבונו. הטיח שנעשה שם לא לשביעות רצון מנהל מחלקת הנדסה. אנחנו מקבלים עכשיו עבודות טיח חדשות כולל חיפויים חיצוניים. המטרה שלנו הוא שהעבודות יסתיימו לפני חודש מאי, כדי שביום הזיכרון בית יד לבנים יהיה ראוי לטקס המכובד".

מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "לאחר כל עבודה קבלנית המבוצעת בעיר מקיימת העירייה בדיקות מעמיקות באשר לטיב העבודה, טרם החתימה על אישור קבלת העבודה בסיום עבודת הקבלן. בית יד לבנים עבר לפני מספר חודשים שיפוץ מקיף לרווחת הציבור  וטרם מתן אישור מסירה לקבלן הוא נדרש לבצע מספר תיקונים נוספים שלאחריהם תושלם העבודה ותימסר לעירייה".