ב 14-15 בדצמבר 2017 יתקיים ביוזמת 'החברה לקידום החינוך והתרבות - הוד השרון' האקתון ייחודי בחממת היזמות של השרון ( (HubStairשהוקמה בבניין העירייה הישן . זהו האקתון ראשון מסוגו  בו יתכנסו מעצבים, אדריכלים ויזמים ללילה של פעילות משותפת ובסופו תבחר תכנית זוכה אשר תקודם על ידי העירייה מול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. שאר התוכניות יוצגו בפני מועצת העיר.

עו"ד משה חנוכה בהאקתון 

עו"ד משה חנוכה, יו"ר החברה לקידום החינוך והתרבות -הוד השרון: "על מנת שנוכל לעמוד באתגרי המחר, אנחנו מחויבים להקשיב לתושבים ולשתף אותם בעשייה. זהו אירוע חדשני שמעניק לתושבים את הכוח להגשים את חזונם וחלומם למראה ואופייה של העיר. אירוע מסוג זה הוא אחד הביטויים להשקעה הרבה שלנו בקידום ופיתוח מיזמים. נמשיך להפוך את הוד השרון למוקד חדשנות עבור יזמים צעירים ותושבים ולהוביל את העיר אל המחר". 

 האירוע יימשך משעות הערב של יום חמישי (14 בדצמבר) ועד צהריי יום שישי (15 בדצמבר), הצוותים השונים יקבלו מהעירייה את כל המידע הרלוונטי והעדכני לו הם זקוקים בכדי להתחשב בכל ההיבטים הסביבתיים– תחבורה, גידול אוכלוסין ועוד.