תושבי הוד השרון, שימו לב. בעוד העיריות השכנות, רעננה, כפר סבא והרצליה ביטלו את גביית אגרת השמירה, ורמת השרון מעולם לא גבתה אגרה זו, עיריית הוד השרון ממשיכה לגבות מכם את הכסף.

אגרת השמירה, הייתה מיועדת לגבייה בזמן האינתיפאדה השנייה, כלומר בשנת 2002. האגרת הוטלה בזמנו על פי חוק עזר שפרסם משרד הפנים ונועדה למימון הוצאות נוספות שנבעו מהצרכים הביטחוניים של אותה תקופה, זאת להבדיל מטעמים של שמירת רכוש ובניינים. למרות שינוי המצב הביטחוני ופסיקת בג"ץ, שאמנם חלה על חולון, אך קובעת כי על הרשויות להפסיק את הגבייה, ממשיכה כאמור עיריית הוד השרון לגבות האגרה, למרות ששכנותיה, כמו רבות מהערים בארץ, חדלו מהגבייה.

בשבוע שעבר פנה חבר המועצה יגאל הררי לראש העירייה, חי אדיב, במכתב הקורא לבטל את אגרת השמירה ובכוונה להעלות את העניין לסדר מול חברי המועצה. הררי טוען כי למרות השינוי במצב הביטחוני, חלק מהרשויות המקומיות בישראל עדיין גובות אגרת שמירה בסכומים המצטברים לכדי מיליוני שקלים, באופן שנוי במחלוקת ולאו דווקא מוצדק.

במכתבו, מציג הררי מספר שאלות: "האם רמת הסיכון במדינת ישראל בכלל ובעיר הוד השרון בפרט שווה לרמת הסיכון בשנים שבה התקבלה ההוראה המצדיקה את גביית אגרת השמירה? האם קיים מידע בטחוני המתריע מפני פעילות חבלנית עוינת הרלוונטית לעיר הוד השרון אשר מצדיק את המשך גביית אגרת השמירה?". הררי אף ביקש לדעת האם קיים מעקב אחר הוצאת הכספים ליעדם.
י
ש לציין, כי גביית אגרת השמירה נכנסה לספר התקציב העירוני לשנת 2011, כלומר, העירייה בונה על ההכנסות מהגבייה גם לשנה הקרובה.

בנוסף, לפני שלושה חודשים אף הוגשה תביעה ייצוגית בנושא על ידי תושב העיר, גבריאל שוהם. לטענת התובע, העירייה גבתה עד היום יותר מ-20 מיליון שקלים אגרות שמירה בחריגה מסמכות ובניגוד לדין ועליה להשיב אותם לתושבי העיר. מאחר שלפי החוק תקופת ההשבה בתביעות מסוג זה מוגבלת לשנתיים בלבד, העירייה נדרשת להשיב לתושבי הוד השרון סך של כ- 5.6 מיליון שקלים.

בכתב התביעה אף מצוין, כי "האגרה מממנת לכאורה שירותי שמירה ואבטחה, שקודם לכן מומנו שלא באמצעות האגרה, וזאת בניגוד לתכלית חוק העזר לענות על צורך ביטחוני חריג וזמני".

ממשרד הפנים נמסר: "בחוק העזר של הוד השרון בעניין שירותי שמירה לא נקבע סעיף המגביל את תקופת הגבייה".

מעיריית הוד השרון נמסר: "כל הכספים משמשים למימון הוצאות אבטחה ובטחון של התושבים. תגובת העירייה בנושא צפויה להיות מוגשת לבית המשפט בימים הקרובים, ושם יינתן מענה לכל השאלות והסוגיות הרלוונטיות".