תאגיד המים העירוני "מי הוד השרון" תובע 9.2 מיליון שקל מעיריית תל אביב, תמורת היטלי מים וביוב על "בית הנערה" בעיר השייך לעיריית תל אביב.

בכתב התביעה האזרחי שהוגש השבוע לבית המשפט המחוזי מרכז נטען כי התאגיד ביצע בבית הנערה עבודות להתקנת מערכות מים וביוב, חיבר אותו למים ולביוב של הוד השרון ועוד עבודות נוספות. 

בית הנערה בהוד השרון. צילום: יוגב עמרני

בתאגיד מי הוד השרון טוענים באמצעות עו"ד דוד אבידן, כי עיריית תל אביב, לה שייך היסטורית המתחם ובית הנערה הממוקם בו,  כי העירייה לא שילמה אגרות פיתוח והיטלים זאת למרות ,שנשלח אליה בקשת תשלום בתחילת השנה. "העירייה התעלמה מכל הפניות שנעשו אליה בין בעל פה ובין בכתב ואפילו לא הגישה ערר". 

כידוע, עיריית הוד השרון קידמה תוכנית כוללת של 2,450 דירות באזור כפר הדר שבמערב העיר שאושרה בשנת 2017 בוועדה המחוזית. 120 דונם בתוכנית נמצאים בבעלות היסטורית של עיריית תל אביב, ובהם גם "בית הנערה" ‑ שטח ששימש שנים רבות כפנימייה לנוער במצוקה ונסגר ב־2003. אחרי שנכשלו ניסיונות של עיריית תל אביב לקדם הקמת מגדלים במקום, גובשה תוכנית לחלוקה מחדש של הזכויות בקרקע עם שאר הבעלים, שבמסגרתה קיבלה עיריית תל אביב זכויות בנייה ל־534 דירות.

יש לציין, כי ראש העירייה אמיר כוכבי התנגד נחרצות לתוכנית הבניה במתכונתה הנוכחית ודרש לשנותה. 

בתגובה למכתב ההתראה בטרם הגשת תביעה טענה עיריית תל אביב: "מדובר בחיוב לא מבוסס ונעדר כל בסיס".

טרם הוגש כתב הגנה.