עתירה מנהלית הוגשה השבוע (ג') כנגד הממונה לפי חופש המידע בעיריית הוד השרון, יונתן בן-שושן, מטעם המועמד לראשות עיריית הוד השרון, יואב רוזן. העתירה הוגשה בעקבות אי מתן מענה במועד לפנייה שהופנתה אל בן-שושן, במהלך חודש אוגוסט האחרון. על פי העתירה ולדברי רוזן כעבור 30 יום ממועד הגשת הפניה, ביקש בן-שושן להאריך את מועד מתן התשובה ב-30 יום נוספים, וגם בחלוף 60 יום, טרם התקבלה התשובה המבוקשת.

מה הם מסתירים ממנו? רוזן והעירייה | צילומים: שמעון לוזון, אריאל ימיני

בחלוף מועד זה, פנה רוזן להגשת העתירה המנהלית כאמור. דקות‏ ספורות ‏לפני ‏הגשת ‏העתירה‏ המנהלית ‏הגיע לדברי רוזן ‏מכתב‏ מחנה‏ גולן, ‏מנכ"לית ‏העירייה, ‏ובו‏ נאמר, כי‏ היא ‏מאריכה ‏את‏ התקופה‏ למתן‏ תשובה‏ ב-30 יום נוספים.‏ לדעת‏ העותר רוזן,‏ העירייה ‏מודעת ‏לבעיה ‏המשפטית, ‏הציבורית ‏והאתית ‏שיש ‏להסכמים ‏אלה, ולכן המשיב ‏הונחה מטעם העירייה "למשוך ‏זמן" ‏עד ‏שיחלוף ‏מועד‏ הבחירות.‏

הפניה, שהוגשה ‏בהתאם ‏לחוק ‏חופש ‏המידע, כללה בעיקרה שאלות בנוגע לחברות אשד ניהול נכסים וחברת מידות שירותים מוניציפליים בע"מ, והסכם ההתקשרות בין העירייה לחברות, זאת לאחר שעיריית ‏הוד ‏השרון ‏הזמינה ‏סקר ‏נכסים ‏אצל ‏חברות אלו בשנת 2017. לדברי רוזן ההסכמים ‏שכרתה העירייה ‏עם ‏חברות ‏אלה ‏גובלים ‏באי‏ חוקיות,‏ ולכל‏ הפחות‏ בחוסר ‏סבירות ‏מהותי, שכן לדבריו כאשר ‏שוכרים ‏מומחה‏ לצורך‏ מתן ‏חוות ‏דעת,‏ אסור‏ להתנות ‏את ‏שכרו ‏בתוצאות ‏חוות‏ הדעת או ‏לפי ‏סכום ‏הארנונה ‏הנוסף שנגבה ‏כתוצאה ‏מהמדידה, כפי שסובר שנהגה העירייה, כך לדברי רוזן על פי עתירתו.

כמו כן, ‏בעתירתו ציין רוזן כי "הבקשה ‏לפי ‏חוק ‏חופש ‏המידע‏ נועדה לחשוף ‏בפני ‏הבוחרים ‏התנהלות ‏קלוקלת ‏של ‏העירייה‏, הנוגעת ‏לסקר ‏הנכסים ‏שבוצע ‏לאחרונה, ‏להשתת ‏שומות ‏הארנונה ‏על ‏פיו,‏ ולגבייתן".

עוד מוסיף רוזן בעתירתו כי "עיריית ‏הוד‏ השרון ‏‏שלחה ‏לתושבים ‏שומות ‏ארנונה ‏מוגדלות‏ בעקבות‏ תוצאות ‏סקר ‏הנכסים. ‏אל ‏השומות ‏המוגדלות ‏צורף ‏דבר-מה המתחזה ‏להיות ‏'תשריט‏ מדידה'". ‏לדבריו "‏התשריט ‏המתחזה ‏אינו ‏חתום בידי ‏המודד ‏המוסמך, ‏ששמו ‏אינו ‏מצוין‏ בתשריט ‏המדידה ‏אלא ‏מספר ‏הרשיון ‏שלו ‏בלבד. ‏לא ‏בכדי ‏פעלה ‏העירייה ‏כך, ‏משום‏ שכאשר‏ פלוני ‏משיג ‏על ‏"המדידה",‏ העירייה ‏מפחיתה ‏לו ‏את‏ החיוב‏ המוגדל.‏

רוזן מציג בעתירתו דוגמא לכך כאשר תושבים ‏אחדים ‏פנו ‏אל ‏העותר ‏בעקבות‏ קבלת‏ שומת‏ ארנונה ‏מוגדלת ‏בעקבות ‏סקר ‏הנכסים, ובארבעה ‏מקרים‏ התקשר‏ העותר ‏לטלפון‏ שמצוין ‏בשומת‏ הארנונה ‏המוגדלת, ‏הציג‏ עצמו ‏כדובר‏ בשם ‏הנישום, ‏ואמר ‏"שלא ‏יתכן ‏שהנכס ‏שלו ‏גדל". ‏בכל ‏ארבעת ‏המקרים ‏התשובה ‏שקיבל‏ הייתה לדבריו: "‏חכה ‏על ‏הקו, ‏נבדוק". ‏ואחרי ‏מספר ‏דקות ‏נאמר: ‏"סליחה, ‏נפלה ‏טעות ‏במדידה".

בסיום מציין רוזן בעתירתו כי "העירייה ‏גובה‏ ביודעין ‏ובאופן ‏שיטתי‏ ארנונה ‏מופרזת ‏בדרך ‏לא ‏דרך,‏ ומנסה‏ להסתיר ‏את ‏זה‏‏. בית ‏המשפט ‏הנכבד ‏יתבקש ‏להורות ‏למשיב ‏ליתן ‏תשובה ‏לפנייה, ‏ולחייב ‏אותו ‏בהוצאות‏ העתירה ‏ושכ"ט ‏עו"ד, ‏בהתחשב‏ בכך ‏שטעם ‏לעיכוב ‏התשובה‏ היה ‏שלא ‏בתום ‏לב".‏

בכך, טוען רוזן כי המדידות אינן חוקיות וכל מטר שבעקבותיו נגבית ארנונה גבוהה יותר הוא גזל. "אין לי ספק שננצח את העירייה כמו בעבר והעירייה תחזיר לנו כספים שגבתה", הוא מוסיף. "בינתיים העירייה מסרבת להמציא נתונים בהתאם לדרישתי ואין לי כל ברירה וזו חובתי כנציג ציבור לכפות מאבק באמצעות בית משפט".

מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "לעיריית הוד השרון לא נמסרה העתירה. לכשתוגש עתירה, אם תוגש, וכשתתקבל בעירייה, אם תתקבל, נשמח ללמוד אותה ולתת את התייחסות העירייה בהתאם לקבוע בדין".