מערך החירום העירוני מתחדש ומתרחב:  כחלק מהקמת אגף חדש בעירייה לביטחון ואכיפה בשגרה וחירום יוקמו בשנה הקרובה מרכזים עירוניים לכוחות חירום. נקודת הפעלה ראשונה המיועדת לכוחות הצלה דוגמת מד"א ואיחוד הצלה צפויה להתחיל פעילות בימים הקרובים לאחר סיכומים סופים והתארגנות גופי הצלה במקום. 

צילום המחשה בלבד: קרן אריאל לפיתוח

על פי החלטת הנהלת העירייה המתחם המרכזי לשירותי חירום יהווה נקודת הפעלה לשירותי ההצלה השונים ובהם כיבוי אש, משטרה, איחוד הצלה, מד"א, פיקוד העורף וארגוני המתנדבים השונים הפועלים בחירום.

מתחם כוחות החירום ימוקם באזור התעשיה נוה נאמן מיקום בשל מיקומו האסטרטגי ונגישותו לחלקי העיר השונים ולצירים מרכזיים. שירותי החירום השונים ייתנו מענה של גורמי מקצוע ומתנדבים במשך 24 שעות ביום, 365 ימים בשנה.

בנוסף יוקמו נקודות הפעלה נוספות בפריסה עירונית כדי לתת מענה קהילתי עד לקבלת אישור מהמדינה להקמת שיטור עירוני.

סגן ראש העירייה והממונה על הביטחון נאור שירי אמר "הקמת מרכזי ההפעלה היא עוד נדבך בשינוי העירוני של תפיסת הביטחון בשגרה וחירום ומהווה המשך לשינויים מבניים שנעשים ברמת הפיקוח והאכיפה מאז הוקם אגף הביטחון והאכיפה לפני כחודש. הקמתו של האגף על פי הנחיית הנהלת העיר ובהובלת עמיר לזובר נועדה לתת מענה לצרכים המשתנים, עקב גידול העיר ופיתוחה, ותאפשר לתת מענה טוב יותר בשגרה וחירום. האגף החדש יבצע סנכרון מיטבי בין כלל הגורמים החיצוניים ויאגם את המשאבים העירוניים הקיימים"

ראש העירייה אמיר כוכבי: אמר "גם בתחומים לכאורה שוטפים, בחרנו לבחון את כל האפשרויות ולתכנן לטווח ארוך לטובת העיר תושבותיה ותושביה. הקמת האגף, השינוי המבני, העבודה היסודית על תוכניות עבודה - יביאו ביחד עם השיטור העירוני שהוא עדיין יעד מול ממשלה לכשתקום, וביחד עם מרכזי ההפעלה שיפור משמעותי בביטחון הציבורי בשגרה וחירום"