במוקד שטחים בשווי של מאות מיליוני שקלים (לכל הפחות), ביניהם אדמות תעש בין הוד השרון, הרצליה ודרום השרון, העברת שטחים מצפון ל-531 משיפוטה של הוד השרון לשיפוטה של עיריית כפר סבא, חלוקת ההכנסות בין הוד השרון לכפר סבא בשטחים במחלוקת, ומספר סוגיות גיאוגרפיות רבות הקשורות בדרום השרון. העיתוי? חודשיים לפני הבחירות הכלליות. הרקע? החשש ששיקולים פוליטיים איזוריים, יטו את הכף לטובת רשות כזו או אחרת.

 תשפיע על כל האיזור. הוועדה הגיאוגרפית | צילום: באדיבות המרכז למיפוי ישראל

הבוקר (ו') פנו במכתב משותף ראש המועצה האיזורית של דרום השרון, אושרת גני גונן, וראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, לשר הפנים, חבר הכנסת אריה דרעי וליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט. בבסיס הפניה הבקשה להקפיא את דיוני הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים, עד לסיומם של הבחירות ולכניסת חברי הממשלה החדשים לתפקידם.  

כאמור, הועדה הגאוגרפית דנה בין היתר בגורלם של ישובים רבים המצויים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון וכן במתחמים באזור העיר הוד השרון ושכנותיה. לאחר הבחירות המקומיות האחרונות, פנו כוכבי, גני גונן וראש עיריית כפר סבא, רפי סער, לדחות את מועדי הדיונים כדי לאפשר להם אפשרות להגיע להסכמות ביניהם. הוועדה נעתרה לדחייה של חודש בלבד, והחליטה להמנע מדחיה נוספת.

בין השאר טוענים כוכבי וגני גונן במכתבם כי אי מתן דחייה נוספת גורם לכך שלא תתאפשר "לראשי הרשויות החדשים זמן מספק כדי ללמוד את המסמכים והדוחות המקצועיים הקשורים לדיוני הועדה ומבלי מתן שהות מספקת להתייעצות עם הועדים המקומיים הרלוונטים, הליך הנדרש על פי החוק. כמו גם קיום דיונים מסודרים במליאת המועצה האזורית דרום השרון ובמועצת העיר הוד השרון לצורך גיבוש התייחסות כוללת".

כוכבי (מימין) וגני גונן. מתואמים | צילומים: שחר תמיר, עזרא לוי

לדברי ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי:

״לא יעלה על הדעת שיתקיימו דיונים בסוגיות הרות גורל חודשיים בלבד לאחר סיום מערכת הבחירות המקומיות בה התחלפו כל ראשי הרשויות הרלבנטיים מבלי שינתן מרווח הזמן ללמידה, לבניית שיתופי פעולה אזוריים ועיצוב מדיניות חדשה.

"כמו כן, אנחנו חודשיים לפני מערכת בחירות ארצית שתשנה בהכרח דפוסי חשיבה ומדיניות. קיום דיונים מהותיים בעלי השפעה על מאות אלפי תושבים בעת הזאת היא לא אחראית ויוצרת תחושת 'מחטף'. מטעם זה על הוועדה הגיאוגרפית לגלות אחריות ציבורית, לאפשר לרשויות לתאם צעדים, ולהימנע מדיונים במהלך חודשי הבחירות".

לדברי ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן:

״קביעת סדר זמנים קצר זה אינו מאפשר שהות מספקת לבחינת החומר ולהכנת התייחסות הולמת. בניגוד לתהליכי תכנון בהם השטח מעורב ושותף לתהליך, נדמה כי יש כאן ניסיון למחטף של ממש, שכל כולו נועד למנוע התייחסות מקצועית. לוח הזמנים המזורז שקבעה הועדה אינו מאפשר להיערך להגשת התייחסות במועד שנקבע ולכאורה כך ניתן יהיה לגבש את דו״ח הועדה הגיאוגרפית ללא התנגדות רצינית ומשמעותית״.

תגובת משרד הפנים: 

"מבירור עולה כי מכתבם של ראשי הרשויות הגיע לידי הממונה המקצועי ונמצא בבדיקה. עם זאת, יש להבהיר כי הוועדות הגאוגרפיות הן גוף מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי והמלצותיהן מסייעות בעת גיבוש החלטות השר.

"לעניין עבודת הוועדות בתקופת הבחירות המוניציפליות, בתקופה שלפני הבחירות עבודתן של הוועדות המשיכה כסדרה אך המלצותיהן לא הובאו לשר לקבלת החלטה. עם חלוף הבחירות, הורה השר על הפצת דוחות הוועדות לראשי הרשויות החדשות להתייחסותכם.

"בדומה לבחירות המוניציפליות, גם בבחירות הארציות הוועדה ממשיכה את דיוניה, ובמסגרת זו ייבחנו גם הסוגיות הקשורות להוד השרון ודרום השרון".