טענה: חריגות בניה התגלו לכאורה בביתה של חברת מועצת העיר אביבה גוטרמן בשכונת נווה נאמן בהוד השרון. הטענה עלתה במסגרת בקשה שהגישה שכנתה להכשרת חריגות בניה, אשר בשטחה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בהוד השרון בשבוע שעבר. 

אביבה גוטרמן. צילום: יגל קוממי

על פי הטענה, מדובר לכאורה בחריגות בניה ביחידה הצפונית במתחם המגורים של גוטרמן, לאחר שלפני כארבע שנים שיפצה את ביתה וגוטרמן הוסיפה, כך על פי מסמך שהוגש לוועדה המשנה, גם מחסן, סככות ומדרגות. 

על פי הטענה, לגוטרמן יש לכאורה מחסן בשטח של כ-20 מ"ר המיועד להריסה וטרם נהרס. כמו כן קיימות לכאורה שתי סככות, אחת בחצר ואחת בגג שתיהן בגודל 20 מ"ר שנבנו ללא היתר ובנוסף מדרגות שנבנו כביכול ללא היתר ויועדו להריסה וטרם נהרסו.  

מניסיונות לברר עם עיריית הוד השרון האם נפתח לגוטרמן תיק פיקוח כראוי וכדין, התחמקו בעירייה ממתן מענה וסירבו להגיב. 

כמו כן, טענו, מספר פעמים, כי הנתונים שהצגנו בפניהם בעת בקשת התגובה שגויים, זאת למרות המסמך הרשמי שבידינו.

גוטרמן עצמה, לאחר שהעירייה, על פי עדותה של גוטרמן, הביאה לידיעתה את בקשתינו לתגובה על חריגות הבניה, מסרה את הדברים הבאים: "מזה שנים ארוכות שאני משרתת ציבור נאמנה. אכן, בעבר, התגלו חריגות בניה בביתי בשנת 2008, טרם הבחירות. חריגות אלו נעשו בתום לב, כפי שרבים מתושבי הוד השרון פעלו בתום לב ולא היו מודעים כלל לחריגות הבניה שביצעו, לאחר שהובאו לידיעתי חריגות אלו פעלתי במהירות לתקנן על הצד הטוב ביותר. 

צילום: מסך

"לפני כארבע שנים שוב ביצענו שיפוץ בביתנו, וכמובן, שפקחים הגיעו למקום ומדדו את הבית והעירו את הערותיהם. באשר לסככות,  הבהרנו לפקחים כי מדובר בפרגולות בלבד שעליהן לא נדרש אישור. לגבי גרם המדרגות הבהרנו לפקחים כי מדובר על גרם מדרגות שעל פי כל דין אמור להיות שם. ולגבי המחסן הרי שהוא נהרס זה מכבר. 

"למותר לציין כי במשך שלושים שנה שילמתי ארנונה בהוראת קבע כדת וכדין גם על החריגות. הניסיונות לפגוע ביושרתי מקוממים". 

בעיריית הוד השרון סירבו להגיב.