ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, הנחה את הצוותים המקצועיים בעירייה לפעול באופן מידי על מנת להבטיח כי פרויקט השאלת הספרים יופעל השנה בכלל בתי הספר בעיר במימון עירוני. הנחיה זו הועברה על רקע חוסר הוודאות לאור פיזור הכנסת והמשך קיום הפרויקט מאחר ומי שמממן חלק מהפרויקט הוא משרד החינוך.

פרויקט השאלת ספרים. צילום: תומריקו

התוכנית להשאלת ספרי הלימוד נועדה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד, מכיתה א'-י"ב, להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרי לימוד תקינים בעלות נמוכה. במקום שכל משפחה תרכוש באופן עצמאי ספרי לימוד, מתבצע הליך של השאלת ספרים במסגרת בית ספרית והחזרתם בסוף השנה. 

ההחלטה על שינוי המדיניות העירונית בנושא התקבלה במסגרת שיתוף הפעולה שבין הנהלת העירייה, הנהגת ההורים היישובית וצוותי החינוך במטרה להבטיח את המשך קיומו של הפרויקט בעיר באופן התואם את ערכי הקיימות באמצעות שימוש חוזר בספרי לימוד והן במטרה למנוע הכבדה בנטל תשלומי ההורים בגין רכישת ספרים ו/או מימון הפרויקט שלא באמצעות העירייה.

התשלום בגין ההשתתפות בתכנית השאלת הספרים הוא עד 280 שקלים לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים ועד 320 שקלים לחטיבה עליונה.

כאמור, במסגרת הנחייתו של כוכבי, תממן העירייה את חלקו של משרד החינוך בפרויקט והשתתפות ההורים תישאר ללא שינוי. עלות המימון העירוני מוערכת במאות אלפי שקלים.