דוח מבקר עיריית הוד השרון מוטי פרוינד לשנת 2017‑2018, המתייחס לשנים 2014‑2016, מעלה כשלים בכל הנוגע להתנהלות מחלקות הפיקוח העירוניות. על פי הדוח, בשנת 2016 נרשמו ברשות החניה 9,313 דוחות, עלייה של 58 אחוזים לעומת שנה קודמת, שהכניסו לעירייה כ-1.78 מיליון שקל, כאשר מתוך כלל הדוחות, 314 בוטלו. על פי המבקר, יעילות העבודה של הפקחים עלתה במהלך 2016-2015 ב-290 אחוז, כאשר לטענת פרוינד, בשנת 2014 "התקיימה ברשות החניה אבטלה סמויה (או גלויה) של העובדים בשיעור קיצוני ביותר", כך שבוזבזו לכאורה מאות אלפי שקלים על משכורות בלי תמורה מספקת.

באשר לביטול דוחות, מצא המבקר אי-התאמה מהותית וקיצונית בין נתוני המחלקה לבין אלה הרשומים במחלקה המשפטית, המערערת לדבריו, "את אמון הביקורת בנתונים שנמסרו לה". כך למשל, בשנים 2015-2014 בוטלו על פי רשות החניה 765 דוחות, אך על פי נתוני המחלקה המשפטית מדובר בביטול של 514 דוחות בלבד. המבקר מצא שהסיבה השכיחה לביטול דוחות נובעת מטעויות של פקחים או של פקידה במחלקה. עוד מצא המבקר, כי במקרים שבהם קנסות שלא שולמו הועברו לחברה חיצונית ששירותיה נשכרו לצורך גביית החוב, מסך הפוטנציאל לגבייה שעמד על כ-5.4 מיליון שקל, נגבו רק 1.3 מיליון שקל. לטענת פרוינד, "אי-מיצוי הגבייה של כ-3.9 מיליון שקל חייב להדליק אצל הנהלת העירייה נורה אדומה".

כן, המליץ המבקר לעכב לפי שעה את גיוסם של פקחים נוספים למחלקה, "מחמת הספק הרב בחיוניותם".

דוח על דוח. מה גילה המבקר? | צילום אילוסטרציה: רואי אלמן

לא סביר

על פי הנתונים, בשנת 2016 נרשמו במחלקה הווטרינרית 502 דוחות בסכום כולל של כ-273 אלף שקל - עלייה בשיעור של 143 אחוז לעומת השנה הקודמת. אך המבקר מצא, כי נתון הגבייה לשנת 2016 "אינו סביר ולהערכת הביקורת שגוי מהותית".

עוד קבע המבקר, ביחס לגביית קנסות על ידי משרד עורכי דין חיצוני, כי הנתונים שנתקבלו מהמחלקה באשר לסכומים שנגבו "נראים לביקורת מפוקפקים בעליל". מהנתונים שמציג פרוינד בדוח, עולה כי בשנת 2016 חולקו 398 דוחות בגין שוטטות כלבים, 68 קנסות בגין כלבים בלי רישיון ורק 13 קנסות בגין גללי כלבים שלא נאספו, וקנס אחד על השלכת פסולת.

עומס עבודה ירוד

על פי הנתונים המוצגים בדוח, בשנת 2016 רשמו פקחי העירייה 490 דוחות בסכום כולל של כ-262.5 אלף שקל, אך לטענת המבקר יש להתייחס לנתונים בספקנות, מאחר שנמצאו בעיות ברישומם, כמו גם נתונים חסרים. כך למשל מצא פרוינד ירידה חדה של כ-32 אחוז בדוחות שנרשמו בשנת 2015 לעומת שנת 2014, בלי שנמצא לכך הסבר ממשי, ולעומת זאת בשנת 2016 נמצא גידול של כ-77 אחוז במספר הדוחות שנרשמו, כשבממוצע רשם כל פקח בעירייה בשנה זו כשלושה דוחות ביום. לטענת פרוינד, מדובר ב"עומס עבודה ירוד ביותר (אבטלה סמויה או ירודה)", או נתונים שסיפקה המחלקה "מפוקפקים ואינם משקפים את המציאות".

כן נמצאו פערים וסתירות בדיווח על מספר הפקחים שהועסקו במחלקה בשנים 2016-2014, וסתירות בדיווחים על מספר הדוחות שהנפיק כל פקח, כי רוב הפקחים הפיקו דוחות שבוטלו על ידי המחלקה המשפטית. "משמעות השיעורים הכה גבוהים של ביטולי דוחות היא פגיעה ניכרת באפקטיביות התהליך...בזבוז משאבים וכסף", קובע פוינד בדוח.

מהעירייה נמסר: "הביקורת התמקדה בהיבטים שונים של מדיניות האכיפה, בעיקר בשנים 2016-2014, והתרשמה לטובה מניהול היחידות, ומהרצינות ומההתעמקות של מנהלי המחלקות, שהופגנו במהלך הביקורת. כמו כן, התרשמה כי באופן כללי תפקוד היחידות משביע רצון. עם זאת, נמצאו פערים, ליקויים וחריגים, אשר פורטו בדוח הביקורת. הדוח הובא בשעתו לידיעת מנהלי היחידות ומאז הם עוסקים בתיקון הליקויים. תוצאות הליך תיקון הליקויים יובאו לידיעת הציבור כשיוגש הדוח למועצת העיר".