היחידה בשרון: שר האוצר משה כחלון ושר הפנים אריה דרעי חתמו על אישור לבקשת עיריית הוד השרון להפחתה חריגה בארנונה בשיעור של 2.58% המהווים את מה שמוגדר לעתים כ"טייס אוטומטי" – העלאת ארנונה אוטומטית שבעבר היה נהוג לאשר כמעט ללא דיון והיוותה את הבסיס לעליות נוספות. 

צילום ארכיון: אריאל ימיני

עיריית הוד השרון בשנתיים האחרונות לא רק שלא ביקשה העלאות נוספות בצו הארנונה שלה אלא פעלה מול משרדי הממשלה הרלבנטיים לביטול העלאות ממשלתיות מתוך תפיסה של הנהלת העירייה והעומד בראשה אמיר כוכבי שיש לחדד ולייעל את המנגנון העירוני בטרם תגביר העירייה את נטל הארנונה.  

2.58% מהווים חסכון בהיקף של כ 7 מיליון שקלים לתושבי הוד השרון. בצירוף הפחתת הארנונה שבוצעה באוגוסט האחרון, עומד חסכון התושבים במיסי ארנונה בשנתיים האחרונות על מעל ל-8 מיליון שקלים.

יש לציין, כי הפחתות אלה משפיעות על בסיס התקציב העירוני. ראש העירייה הנחה את מנכ"ל העירייה לקדם שינויים במבנה הארגון שיהוו חיסכון ובהם צמצום שני תקני סמנכ"ל אשר אוישו בעבר. אי מימוש התקנים יהווה חיסכון של כשני מיליון שקלים בשנה. 

הסכמת משרדי האוצר והפנים לבקשת עיריית הוד השרון, מהווה הפגנת אמון בעירייה, ביציבותה  ובהתנהלותה הכלכלית.  

אמיר כוכבי. צילום: שחר תמיר

ראש העירייה אמיר כוכבי: "אני שמח ששנה שניה ברציפות משרדי הפנים והאוצר נותנים אמון בתוכנית הכלכלית שלנו וביעדים שהצבנו לעצמנו כעירייה. הבהרתי בעבר שעלינו לייצר דרכים אחרות להגדלת הכנסות העירייה שאינם מתבססות על ארנונה למגורים ואני שמח לעדכן שכבר בקרוב נתחיל לראות פירות של מדיניות קידום אזורי התעסוקה אותה אנו מקדמים.

"אזורים אלו יהיה בהם כדי לייצר הכנסות לעירייה ויספקו מקומות תעסוקה נגישים לתושבות ותושבי הוד השרון. אנחנו עומדים בפני שנתיים שלוש רגישות תקציבית מבחינת התקציב השוטף – אבל אני יודע שעם התכנון הנכון וההליכה במתווה שהצגנו נצליח לשפר את השירותים ולהפחית עלויות לתושבות ותושבי העיר. אני מודה למ"מ מקום ראש העיר ויו"ר ועדת כספים יעל עבוד ברזילי על תהליכים שקדמו לאישור הצו במועצת העיר, לחברת המועצה כנרת אלישע כהן על הסיוע מול משרד האוצר ולכלל חברות וחברי המועצה שאישרו את בקשתי להפחית את חיוב הארנונה".