בהתאם לצו שהוציא בג"צ על איסור הכנסת חמץ לשטח בית החולים מאיר בכפר סבא, על המדינה להגיש עד ל-1.6 (חודש וחצי אחרי פסח) את נימוקיה בעניין. המשמעות: עד לתאריך זה - ניתן לאסור הכנסת חמץ לשטח בית החולים.

בצו על תנאי שהוציא בג"צ, הוא מבקש מהמדינה נימוקים על נוהל אי-הכנסת החמץ המקובל בבתי החולים. הדבר מתרחש לאחר שהוגשו שתי עתירות כנגד הנוהל, בידי 'הפורום החילוני', 'מרכז עדאלה' ושורה של חברי כנסת.

בית חולים מאיר. צילום: עידו ארז

אלא שאת הנימוקים הללו מתבקשת המדינה להמציא לידי בג"צ עד לתאריך ה-1 ביוני השנה, דהיינו חודש וחצי לאחר חג הפסח. משמעות הדברים, שבפסח של שנה זו יישאר הנוהל בתוקף ובתי החולים יוכלו למנוע הכנסת חמץ לתחומיהם.

כזכור, אשתקד הוגשה עתירה לבג"צ על ידי תושבי השרון היוצאת נגד החיפוש של המאבטחים בתיקיהם האישיים של באי בית החולים למצוא בהם חמץ. 

בזמנו, בית החולים מאיר הנהיג ארון חמץ בכניסה לבית החולים שהוסר בסופו של דבר על רקע לחץ ציבורי. יש לציין כי בית החולים מאיר הוא בית החולים הראשי המשרת את תושבי הוד השרון.

פתרון מלאכותי

בצו של בג"צ נשאלת המדינה: "מדוע לא יאפשרו הכנסת מזון (לרבות חמץ) לבתי החולים בתקופת הפסח, תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים; זאת בין בדרך של הגשת המזון המסופק על ידי בית החולים בכלים חד פעמיים, או על ידי מציאת פתרון מידתי אחר?.

"מדוע לא יימנעו המאבטחים בבתי החולים מלנקוט צעדים לאכיפת נושא הכשרות בפסח, לרבות בדרך של הערות לבאי בתי החולים בנושאי מזון וכשרותו?". 

ארון חמץ בכניסה לבית החולים מאיר | צילום: חן זמיר

הפורום החילוני מסר בתגובה: "הצו על תנאי כמו הדיון שקדם לו מעיד שבית המשפט אינו מקבל את המצב הקיים, לפיו אין אפשרות להכניס מזון לבית החולים. כך גם לגבי פתרון המכלאות שיוקמו בשולי בית החולים לחילונים ולא יהודים, שאותו הציעה המדינה ובית המשפט מתעלם ממנו בהחלטתו.

"בית המשפט נתן למדינה כשלושה חודשים למצוא פתרון שייראה בפניו כסביר ומידתי. בית המשפט רומז בבירור למדינה שהפתרון המועדף עלינו, דהיינו, שימוש בכלים חד פעמיים להבטחת הכשרות, נראה בעיניו פתרון ראוי. חבל רק שבגלל שהמדינה מרחה זמן בתרגילים שונים, נמנעה מהציבור קבלת החלטה סופית כבר היום".

סגן ראש עיריית כפר סבא ואחד ממגישי העתירה, עילאי הרסגור-הנדין (מרצ) אמר:

"בית המשפט קיבל באופן עקרוני את עמדת הפורום החילוני, לפיה הפתרון שהציעו המדינה ובתי החולים של 'מכלאות' חמץ לחילונים הוא פסול. לצערי לא יהיה פסק דין סופי לפני פסח, אך הכיוון נראה חיובי. יש להדגיש שלא מדובר במאבק על הזכות לנפנף בפיתות בבתי החולים, אלא על תנאי אשפוז הולמים והיכולת לסעוד בכבוד את בני המשפחה המאושפזים. בית המשפט הכיר בזכותם של חולים לקבל אוכל ביתי מנחם ממשפחתם, שיעזור להם בהחלמתם, וזאת גם ללא חותמת כשרות. אני מאמין שנראה פסיקה סופית ברוח זו במהלך השנה הקרובה".