צילום: פרטי

במסגרת פרויקט תרומה לקהילה של שכבת יא׳ בבית הספר מוסינזון התמודדו השבוע  התלמידים עם סוגיות של נגישות לבעלי מוגבלויות:

מוגבלות בראיה- ללכת בעיניים קשורות על דרך לא סלולה.

בשמיעה- להתמודד עם העולם כשאוזניות עליהם והם מנותקים, לא שומעים כלום. 

בניידות- בתחנה זאת מתמודדים התלמידים בעבירות על כסא גלגלים על דשא, בורות במפרים וכד׳. 

בתחנה נוספת התלמידים לומדים את שפת הסימנים. 

צילום: פרטי