תמונה: באדיבות תושבי השכונה

נדב דואני, המועמד לראשות העיר הוד השרון, וחברת המועצה עדי בר ברמוחה, חתמו על מסמך עקרונות ותכנית עבודה לטיפול בבעיות במתחם 1200 יחד עם תושבים מהשכונה. דואני מסר לתושבים מסמך הבטחות לשכונה אותם יקדם ויטפל במסגרת תפקידו כראש עיר.

התכנית נכתבה בשיתוף פעולה עם התושבים ובמסגרת הגישה הניהולית שמוביל דואני לפיה יינתן מקום משמעותי לתושבי השכונות בעיצוב עתיד הוד השרון. דואני מבטיח לבטל את הארנונה על שטחים ציבוריים, לתכנן חטיבת ביניים חדשה בצמוד לבית ספר בגין, בניית קאנטרי קלאב בתוך שנתיים, חניון ליד הרכבת, תקצוב פעילויות קהילתיות כמו צוות מתו"ק, השלמת פיתוח הצירים הראשיים בשכונה, הוספת מתקני משחקים ועוד.

"מתחם 1200 דורש טיפול שורש בתשתיות, מבנה ציבור, בחישוב מחדש של תחשיב הארנונה ובנושאים רבים נוספים שלא טופלו עד היום", אומר דואני. "אני מאמין בגישה הניהולית שאומרת שהתושב הוא חלק מההנהגה העירונית. צריך לשתף אותו, לשמוע מה הבעיות שיש בכל שכונה ולפתור אותן ביחד עם העירייה. רק כך נבטיח שיפור בחיי התושבים ושיתוף פעולה מלא. אני מתכוון לעשות זאת בכל שכונה ושכונה בהוד השרון. אני מתכוון למנות פרויקטור לשכונת 1200 שישב באופן פיזי בשכונה וייתן מענה מלא לצרכי השכונה״.

חברת המועצה, עדי ברמוחה, הוסיפה: "שיתוף הפעולה בין התושבים במתחם לבין ההנהגה העתידית של העיר מסמל עידן חדש בהוד השרון בכלל  וב-1200 בפרט.  הנהגה משתפת ומכילה שמחוברת ומקשיבה לתושבים היא ההנהגה הנכונה".

אורי בלק, רני כהן, שרון זהבי ודבי קצב, תושבי מתחם 1200: "ההסכם הזה מהווה אמירה חשובה מאוד עבורנו ועבור תושבי המתחם. ההנהגה העתידית של העירייה שמה את השכונה שלנו בראש סדר העדיפויות וזה חשוב מאוד, בטח אחרי מה שהיה כאן בשנים האחרונות. תושבי המתחם מבקשים שינוי ואין לנו ספק שהוא יגיע".