המודעות שנתלו בעיר. צילום: רותי גל

פוסטרים של המועמד לראשות עיריית הוד השרון, משה חנוכה, אשר נתלו על לוחות מודעות ציבוריים ברחבי העיר, עוררו את חמתו של חבר מועצת העיר, מאיר חלוואני, שפנה ליועץ המשפטי לעירייה בדרישה להתערב בהפרת החוק, לכאורה.

חלוואני, מספר 2 ברשימת המועמד לראשות העירייה, נוה גור, טוען כי חנוכה, המכהן כיום כחבר מועצה, מפר את החוק ועושה במרחב הציבורי בעיר כבתוך שלו. זאת לאחר שבשבוע החולף נתלו מודעות קמפיין שלו על חלק מלוחות המודעות הציבוריים. לטענתו מדובר בהפרה של חוק העזר העירוני וחוק דרכי תעמולה האוסרים זאת. 

לאור זאת, פנה חלוואני במכתב דחוף ליועץ המשפטי לעירייה, לסגן ראש העירייה, יגאל שמעון, ולמנהל אגף שפ"ע בעירייה. בדרישה ששמעון יפנה לחנוכה על מנת לא לעשות שימוש במתקנים ציבוריים“.

כמו כן דרש חלוואני להוציא מסמך מסודר למתמודדים היכן וכיצד ומתי ניתן להשתמש ולהדביק שלטים בנושא הבחירות. "מדוע לא הוסרו כל השלטים, כי על פי הנוהל על הרשות להסיר את השילוט הלא חוקי?“, תהה עוד במכתבו.

חלוואני. צילום: רונן יעקובי

בעקבות פנייתו של חלוואני, כונסה השבוע ישיבה בהשתתפות הנהלת אגף השפ"ע בעירייה, נציגי מחלקת הפיקוח, היועץ המשפטי לעירייה ועוד. במהלך הפגישה גובשו הנחיות ברורות ומחייבות לדרכי התעמולה והפרסום שיותרו במהלך מערכת הבחירות לראשות ולמועצת העיר. 

כך למשל, הוחלט כי תליית שילוט או מודעות בחירות יותרו רק על גבי לוחות מודעות מוסדרים שייעודם ספציפי לצורך תעמולה. "לא יכול להיות שמי שמתמודד לראשות העיר יצפצף על החוק ועל הציבור ויעשה במרחב הציבורי כבתוך שלו“, אמר חלוואני. ”תלייה לא חוקית על לוחות מודעות ציבוריים שנועדו לשימוש הציבור הרחב אסורה. אסור שאף מועמד, לא חנוכה וגם לא האחרים, יקחו את החוק לידיהם ויתלו מודעות בכל מקום בו הם חפצים בכך. על כל המועמדים לפעול בצורה חוקית ואתית ולנהל מערכת בחירות הוגנת ושוויונית“.

ממטה הבחירות של חנוכה נמסר בתגובה: "תליית הפוסטרים, במסגרת פרויקט גיוס ההמונים שהסתיים השבוע בהצלחה, נעשתה על ידי מטה הצעירים ואין בה כל חריגה מהוראות הדין וחוקי העזר. מועמד הרואה עצמו נפגע מוזמן לפנות לרשויות".